Shopping Cart 0

New Zealand Pounamu earrings.


Dimensions: 25mm x 26mm.